Folyamatalapú ügykezelés

Bármennyire is szeretnénk mi, informatikusok, az üzleti felhasználók nem rekordokban és tranzakciókban gondolkodnak, hanem folyamatokban, űrlapokban és dokumentumokban.

Ezt felismerve cégünk folyamatorientált alkalmazásokat tervez, és implementál, így képesek vagyunk a tervezés legkorábbi fázisaitól a fejleszés végéig szorosan együttműködni az ügyféllel.

Projektjeink során képesek vagyunk együttműködni külső folyamatmotorokkal (pl. IBM Business Process Manager, FileNet Business Process Manager), amennyiben viszont ilyen nem áll rendelkezésre, az open source Activiti BPMN folyamatmotort használjuk.

Tapasztalatokkal rendelkezünk a humán folyamatok felhasználói felületének egyedi, de újrahasznosítható portál (pl. Liferay vagy WebSphere Portal) alapú elemeinek fejlesztésében, ugyanakkor több projektünkben dobozos űrlapkezelő alkalmazást (pl. IBM Forms, FileNet eForms) integráltunk.

Erősségeink közé tartozik, hogy évtizedes tapasztalattal rendelkezünk Content Centric Business Process Management rendszerek kiépítésében több funkcionális területen (Fizikai iratkezelés, Számlajóváhagyás, Purchase Order jóváhagyás) több iparágban (bank, közüzemi szolgáltató, gyártás, államigazgatás), így hatékonyan integráljuk a folyamatokba a vállalati tartalomkezelési szolgáltatásokat különböző tartalomkezelő platformokon (pl. IBM FileNet, IBM DB2 Content Manager vagy Alfresco).

Mik azok a folyamatorientált alkalmazások?

Minden alkalmazás tartalmaz egy vagy több belső állapotgépet, mely az általa kezelt adatok életciklusát vezérli. Folyamatorientált alkalmazásról akkor beszélhetünk, ha az állapotgép nyilvántartása és vezérlése csak lazán csatolt az alkalmazás többi részével.

Content Centric Business Process Management

A „Content Centric" azt jelenti, hogy a létrehozott folyamatokban a résztvevő személyek jellemzően dokumentumokon, tartalmakon dolgoznak, de ezzel egy időben szorosan együttműködnek külső háttérrendszerekkel is.

A folyamatok során a döntések a rendelkezésre álló dokumentumok, képek és egyéb tartalmak alapján történnek. A tartalmakon végzett műveletek újabb folyamatokat indíthatnak, ezzel biztosítva a megfelelő feldolgozást. Így válik a folyamatokban kezelt tartalom „aktív tartalommá"

Valójában az összes olyan rendszer, mely dokumentumkezelésre épít – beleértve a vállalati tartalomkezelőket is – csak akkor lehet teljes körű, ha Content Centric megközelítést, így folyamatmotort is alkalmaz, hiszen a dokumentumok kezelése mindig valamilyen folyamatban történik.

Egy CCBPM rendszer kialakítható különböző rendszerek (folyamatmotor, tartalomkezelő, űrlapmotor) integrálásával, de elérhetők a piacon integrált rendszerek is (pl. FileNet).

A folyamatorientáltság tehát a Szolgáltatás Orientált Architektúra egyik fő ismérve. Segítségével könnyen – legtöbbször grafikus eszközökkel – ábrázolható az alkalmazás üzleti logikája, annak tervezésébe sokkal szorosabban bevonhatók az üzleti elemzők és felhasználók. A lazán csatoltságnak köszönhetően a folyamatok könnyen megváltoztathtók – akár verziózhatók – anélkül, hogy az alkalmazás többi részéhez hozzá kelljen nyúlni.

A folyamatorientáltság egyik területe a gépi feldolgozások rendszerintegrációhoz vezető, folyamatokban történő orkesztrációja. A folyamatorientáltság miatt átláthatóbbá válnak, és tranzakcionalitásban, akár kompenzációkkal is könnyebben kezelhetőbbek lesznek a gépi végrehajtású folyamatok.

A humán folyamatok integrálása miatt tipikusan átláthatóbbá válik a kezelői felület: a korábbiakban adatorientált képernyők bonyolult hálózata egyetlen központi, személyre szabott kezdőfelületen (dashboard) elérhetővé válik. A humán folyamatok és az ember interakciója két általános, paraméterezhető felületi elemben összpontosul: feladatlistákban, melyek a felhasználó személyes feladatait, vagy a felhasználó szerepköreihez rendelt feladatokat listázzák, és az egyes folyamatok lépéseihez rendelt intelligens űrlapokban, melyek a megjelenítik a feladat elvégzéséhez szükséges összes információt, és megvezérlik a felhasználót az adott lépésben szükséges adatok kitöltésében.

A folyamatorientált rendszerek – megfelelő folyamatmotor használatával – gyári eszközökkel teszik lehetővé a munkafolyamatok hatékonyságának valós idejű mérését és statisztikák készítését. Ennek, valamint a szintén lehetővé váló folyamatszimulációnak köszönhetően a folyamatok – és így a szervezet – működése könnyebben optimalizálható.