Adatpiac

Érvényességkezelt jelentések? Szabadon választható BI kiaknázó eszköz? Mindez Open Source eszközökkel?

Napjaink vállalatai szinte kivétel nélkül versenyhátrányba kerülhetnek a szabadpiacon, ha nem aknázzák ki megfelelően az általuk előállított illetve elérhető adatokat. Persze nem engedheti meg magának minden vállalkozás menedzsmentje, hogy dedikált adattudós vagy jelentések előállításával foglalkozó kontrolling csoport szállítsa számára a naprakész elemzéseket. Az adatfogyasztásra nyitott vállalatvezetők viszont egyre inkább hajlandók és képesek önkiszolgáló módon használni a számukra megfelelően előkészített és releváns adatokat.

Megítélésünk szerint a sikeres vállalati, üzleti adatkiaknázás kulcsa a megfelelő adatelőkészítés. Miért ne használhatná ki akár egy kis vagy közepes méretű vállalat is az adattárházi technológiák előnyeit úgy, hogy közben nem kell speciális IT szakértelemmel rendelkeznie?  Megoldásunkban arra törekedtünk, hogy egy olyan elemzési platformot kínáljunk, mely az operatív munkát támogató riportokkal ellentétben érvényességkezelt módon tárolja egy vagy akár több operatív alkalmazás adatait, és azokat többdimenziós adatpiacokba (üzletileg összetartozó adatkörökbe) rendezve kínálja fel tetszőleges és könnyen kezelhető, önkiszolgáló BI kiaknázó eszközök számára elemzési célokra.

A megoldás előnyei:

 • Bármely, a múltban előállított jelentés az eredeti tartalommal 100%-osan egyezően reprodukálható. Napjaink operatív támogató rendszerei (ERP, számlázó, munkairányító szoftverek) erre nem képesek.
 • Tetszőleges önkiszolgáló BI kiaknázó eszközzel (PowerBI, Qlik, Tableau, IBM Cognos, SAIKU, stb.) riportolhatóvá válik a vállalati adattartam.
 • A dimenzionális adatmodellbe rendezett adatkörök és az önkiszolgáló BI eszközök segítségével a nehezen átlátható listariportok és táblázatok helyett a vezetők saját maguk által önállóan összeállítható, „fúrható” és „szűrhető” színes grafikus elemzési munkafelületei támogatják a döntéshozatalt.
 • Könnyedén több üzleti rendszerre csatlakoztatható és képessé tehető konszolidált riportok készítésére, mélyebb összefüggések feltárására, mert az alkalmazott adattárház automatizációs megoldások gyorsan bővíthetővé teszik.
 • Segítségével tehermentesíthetjük a napi munkát kiszolgáló rendszereket, az elemzés így a továbbiakban nem zavarja és terheli azokat.
 • Az adatpiac egyaránt fut földi vagy felhős környezetekben is, segítségével az esetlegesen csak földi környezetben futó operatív munkát támogató alkalmazásokból kinyert vezetői információk könnyedén felhős környezetben is publikálhatók.

A megvalósítás során arra törekedtünk, hogy ne kerüljünk túl szoros technológiai függőségbe, ezért az adatpiac:

 • az adatforrások széles skáláját kezeli
 • az adatpiac adatbázis motorja szabadon megválasztható
 • a kiaknázó eszközök széles skáláját támogatja, nem kötődik egyetlen önkiszolgáló BI eszközhöz sem
 • telepíthető földi vagy felhős környezetbe
 • adatforrásai futhatnak földi vagy felhős környezetben, akár vegyesen
 • a rácsatlakozó kiaknázó eszközök futhatnak földi vagy felhős környezetben

Az adatpiac a DataVault 2 módszertant követő adatmodellekre épül, melyek fizikai kialakítását adattárház automatizációs megoldásokkal gyorsítjuk. A megoldás szabadon hozzáférhető, de vállalati licenszeléssel is megrendelhető Pentaho Data Integrátor ETL eszköz segítségével végzi az adatbetöltési és adattranszformációs feladatokat. Adatbázisként szinte bármely elterjedt és a PDI ETL által is támogatott RDBMS alkalmazható.


Kapcsolódó technológiák

Power BI riportok IBM adattárházakhoz

Nem MS alapú adattárház kiaknázás MS PowerBI eszközzel? Megoldható!

Bővebben


Kapcsolódó iparágak

Energiaipar

Barré megoldások erőművek, DSO-k és TSO-k számára

Bővebben

Közigazgatás és kormányzat

Barré megoldások a közigazgatási intézményekben

Bővebben

Szeretnél többet tudni?

Írj nekünk üzenetet!