Hiteles archívum

Bukott audiotok helyett

A hiteles archívum célja a szervezet által kezelt dokumentumok hiteles példányainak központosított nyilvántartása. A papíralapú dokumentumok tárolása, kezelése nagy energiabefektetést és manuális munkát igényel, ami megnövekedett költségeket ró a szervezetre. A hiteles másolattárral egy olyan tárolási eljárás valósul meg, amellyel a papír alapú dokumentumok digitalizálhatóak, valamint bizonyító erejű elektronikus másolatként tárolhatók, lehetővé téve a papíralapú eredeti példányok selejtezését.

A hiteles dokumentumtár célja a központi nyilvántartáson kívül:

  • Ügyiratok hitelességének megőrzése, reprodukálhatósága
  • Belső ellenőrzés és jogszabályi kötelezettség megfelelősége
  • Ügyiratkezelők munkájának támogatása, időráfordításainak csökkentése
  • Költségcsökkentés
  • Irattározás támogatása.

A hiteles dokumentumtár megőrzi a dokumentumok hitelességét, figyeli az időbeni lejáratát és támogatja annak meghosszabbítását.

A hiteles archívumba csak meghatározott forrásból és meghatározott jogosultsággal bíró személyektől fogadható be dokumentum. A beérkező dokumentumok befogadhatóságát előzetesen ellenőrzi a rendszer, akár több különböző folyamat szerint is befogadható hitelesített dokumentum:

  • Másik dokumentumtárból automatikusan, ütemezetten, vagy
  • E-mailen keresztül dedikált címre küldött e-mailek csatolmányaként.

A beérkező dokumentumok felülvizsgálatát felhasználói beavatkozás nélkül elvégzi a rendszer. Megvizsgálja az elektronikus aláírás meglétét, illetve annak megfelelőségét, ezenkívül automatikusan elvégzi a dokumentum hitelesítését (amennyiben az nem volt hitelesítve). Mindeközben figyelembe veszi, hogy a dokumentumtárba csak jogszabálynak megfelelően hitelesített dokumentumok kerülhetnek tárolásra. A hitelesítés a szervezet által használt hitelesítő szoftver segítségével történik.

A hitelesített dokumentumok tárolása egy önálló, erre a célra létrehozott IBM FileNet rendszerben automatikusan történik. A dokumentumok strukturáltan kerülnek betárolásra, példának okáért bizonyos szakterületek vagy osztályok szerint (HR, Iktatás). A strukturáltság területenkénti jogosultság -szeparálást is jelent. A jogosultságok kezelését a rendszer automatikusan elvégzi, így minden felhasználó automatikusan csak a saját jogosultságcsoportjának megfelelő hitelesített dokumentumokhoz fér hozzá.

A hitelesített dokumentumok előre meghatározott tulajdonságok alapján kerülnek tárolásra, ezek alapján egyszerűen kikereshetők a felhasználók által. Ilyen dokumentum-tulajdonság lehet többek között általános azonosító (hitelesítési adatok), vagy akár területenkénti egyéni adat (pl.: iktatószám az iktatásból beérkező dokumentumok esetében).

A hitelesített példányok kiadványozására is van lehetőség az archívumban, a kimeneti csatornák fajtája lehet:

  • Papír alapon, nyomtatással, vagy
  • Digitális alapon: letöltéssel, e-mail csatolmányként.

A kiadványozás lehetősége jogosultsághoz köthető, illetve naplózható.


Kapcsolódó technológiák

IBM Filenet & Content Navigator

Dokumentumalapú tartalomkezelés A-Z-ig, IBM technológiákkal

Bővebben


Kapcsolódó iparágak

Energiaipar

Barré megoldások erőművek, DSO-k és TSO-k számára

Bővebben

Szeretnél többet tudni?

Írj nekünk üzenetet!